Faculty

Department of Chinese Language and Literature

 Professors

Wang Zhongchen Jiang Minghu Kuang Xinnian Li Shoukui Liu Shi

Liu Ying Liu Yong Luo Gang Ma Yinqin Shen Weirong

Sun Mingjun Wang Hui Xie Siwei Xie Zhixi Zhang Haiming

Zhang Lingxia Zhang Cheng Chen Guoping Wang Minan


 Associate Professors

Wang Xiaoning Li Feiyue Wu Juan Deng Dun Jia Liyuan Qiu Bing

 Lecturers

Cao Zixue

Department of History / Institute of Humanities

 Professors

Hou Xudong Fang Zhaohui Liao Mingchun Liu Beicheng Liu Xiaofeng

Mei Xueqin Ni Yuping Peng Gang Peng Lin Qi Xuemin

Wang Dongjie Zhong Weimin Wang Qi Wang Xiaoyi Zhang Guogang

Zhang Xushan Zhang Yong Zhao Pingan Associate Professors

Cheng Gang Fang Chengfeng Gu Tao Li Chunping Zhang Tao

Cao Yin Huang Zhenping Ma Nan  Lecturers

He Bing Jia Lianxiang Cheng Hao Li Xinran


Department of Philosophy

 Professors

Huang Yusheng Chen Lai  Daniel A. Bell  Han Lixin Lu Feng

Liu Dong Liu Fenrong Tang Shaojie Tian Wei Tang Wenming

Wan Junren Wang Lu Chen Bisheng Xiao Ying Ding Sixing

Song Jijie Sheng Kai Xia Ying Tang Hao Zhu Donghua 

 Associate Professors

Chen Hao Gao Haibo Jiang Yunpeng Yu Junhua


 Lecturers

Sun Jing Fan Dahan Yaun AiDepartment of the History of Science

 Professors
Wu Guosheng Zhang Butian LiuBing Liu Dun Wang Wei

Wu Tong Yang Jian
 Associate Professors
Bao Ou Jiang Jingsong Lei Yi Liu Shengli Wang Chengwei

Lecturers
Hu Yilin Zheng Fanglei Lu YiliCenter for Liberal Education

 ProfessorsAssociate Professors
Cai Wenpeng
Lecturers


Department of Foreign Languages and Literatures
 Professors

Yan Haiping Cao Li Chen Yongguo Cui Gang Fan Wenfang

Feng Zongxin Feng Feng Juan Xueyan He Fusheng He Honghua

He Hongmei Liu Shisheng Luo Xuanmin Luo Lisheng Lv Zhongshe

Sheng Anfeng Tong Yanping Wang Cheng Wang Jinghui Wang Ning

Wang Wanying Wu Xia Xu Jianping Yang Xiaolu Yang Yonglin

Yin Li Yu Shiyi Zhang Weimin Zhang Wenxia


 Associate Professors

Bo Xiaojing Cai Wei Chan Fei Chen Aiyang Dong Jie

Feng Haiying Gao Jie Gao Xin Guo Qian Hu Yang

Huang Qinghua Ji Kuangli Ragg Edward Pudens Jia Mingfang Li Mingming

Li Xiuli Liang Shuang
Liu Meihua Liu Ning

Luo Chengli Lv Yanbin Mu Fengliang Pang Hongmei Qin Xuelan

Shen Mingbo Song Lili Song Ying Su Danli Sun Bin

Sun Xia Wang Hongli Wang Yan Xing Ru


Xu Yanhong Yang Chaochun Yang Fang Yang Li Zhang Min

Zhang Ping Zhang Yehong Zhang Ying Zhang Zhipeng Zhao Rong

Zhao Shan Zhao Yingnan Zhuo Huizhen Zhou Qin Zhou Yuncheng  

 Lecturers

Deng Shen Gao Jin Gao Yang Li Huashan Peng Yan

Shen Yiming Wang Liping Wang Ying Sun Shaiyin Zheng Wenbo